WOZTaxatieverslagen.nl

hemmerik.nl externe links

Home
taxatieverslag ?
voorbeeld
uitleg bij verslag
WOZ Beschikking ?
vorige peildata
film
Eigen verslag inzien
over deze site

contact | colofon | disclaimer


Uitleg bij het WOZ-taxatieverslag
 

Het taxatieverslag (voor woningen) bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder treft u per onderdeel een korte toelichting aan.

Aanduiding woning

Het adres en eventuele omschrijving van het WOZ-object zodat u weet om welke onroerende zaak (of deel daarvan) het gaat.
 

Waardepeildatum

Dit is het moment waarop het WOZ-object die waarde had. Als er bijvoorbeeld 1 januari 2010 staat, betekent dat, dat de getaxeerde waarde (zie verder) gold op dat moment. Als sindsdien de markt gestegen of gedaald is, is dat dus niet meer van belang. De wet bepaald welke waardepeildatum geldt; gemeenten hebben daar dus geen invloed op.
 

Datum fysieke situatie

Deze datum verwijst naar de fysieke toestand van een pand en is alleen van belang voor panden die recent zijn gebouwd of verbouwd. Als u bijvoorbeeld in het jaar 2010 een garage heeft gebouwd, kunt u aan de hand van de datum fysieke situatie zien of die garage wel (datum 1/1/11) of niet (datum 1/1/10) in de waardering is betrokken. Sommige gemeenten zetten deze datum overigens (nog) niet op het taxatieverslag maar op de WOZ-beschikking.
 

Kadastrale aanduiding

Via de kadastrale gegevens kunt u nagaan of en zo ja welke grond volgens de gemeente bij het WOZ-object hoort. Als een object geen gemeentelijk adres heeft (zoals een stuk weiland of bouwgrond) kan het via de kadastrale aanduiding alsnog getraceerd worden.
 

Objectgegevens

Deze gegevens maken het mogelijk om uw woning (voor de waardering) te vergelijken met andere woningen. De gegevens sluiten daarbij aan op de wijze waarop ook kopers (in eerste instantie) de markt afzoeken: "Ik wil een vrijstaande woning, jaren 30, met 4 slaapkamers, in die en die wijk, mét garage". Alhoewel de gemeenten zullen streven naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de data, maakt het voor de waarde van uw pand natuurlijk nauwelijks uit of het bouwjaar 1966 of 1968 is en of de kubieke meter inhoud 350 of 360 m2 is.
 

Marktgegevens

Als uw woning in de afgelopen jaren is verkocht, treft u hier de datum en de bij het kadaster ingeschreven transactieprijs aan. Sommige gemeenten vermelden ook eventuele vraagprijzen die zij van uw woning hebben verzameld. Elke gemeente moet, als een pand wordt verkocht, analyseren of de prijs die betaald is ook marktconform is. Zo worden te hoge prijzen (bijvoorbeeld betaald door een gemeente bij een onteigening) of te lage prijzen (bijvoorbeeld na een overlijden of echtscheiding) als niet marktconform beoordeeld. Als bij een transactie ten aanzien van uw pand zo'n bijzondere omstandigheden is geconstateerd, wordt dat vermeld.
 

Andere relevante marktgegevens

De Wet WOZ schrijft voor dat woningen worden getaxeerd op de waarde in het economische verkeer. Die waarde kan worden gevonden door uw woning, handmatig of met een computer, te vergelijken met andere -verkochte- woningen. Verschillen tussen de panden (u heeft bijvoorbeeld geen garage en het verkochte pand wel, of de ligging is anders), worden daarbij in acht genomen en 'verdisconteerd'. De wet schrijft overigens niet voor dat uw woning vergeleken moet worden met identieke andere woningen. Dat kan vaak ook niet omdat identieke woningen (in de nabije omgeving) niet bestaan of niet verkocht zijn. In het kader van de privacy kunt u overigens niet meer gegevens van de verkochte panden van een gemeente krijgen dan de gegevens die op het taxatieverslag staan vermeld.
 

Vastgestelde waarde

Dit is het bedrag dat de gemeente als WOZ-waarde heeft vastgesteld. U vindt dit bedrag terug op uw beschikking.
 

Klik hier om uw eigen taxatieverslag aan te vragen.