WOZTaxatieverslagen.nl

hemmerik.nl externe links

Home
taxatieverslag ?
voorbeeld
uitleg bij verslag
WOZ Beschikking ?
vorige peildata
film
Eigen verslag inzien
over deze site

contact | colofon | disclaimer


De WOZ Beschikking van vorige waardepeildata

 

De beschikkingen die in 2013 worden verzonden hebben als waardepeildatum 1-1-2012. Voor de belastingheffing door gemeente en waterschap is de WOZ-waarde naar vorige waardepeildata niet meer van belang. Het is daarom voor de meeste gemeenten niet meer meer mogelijk om via deze site nog taxatieverslagen op te vragen van eerdere waardepeildata.

Voor 1 april 2013 dienen de meeste woningeigenaren aangifte inkomstenbelasting te doen bij de Rijksbelastingdienst. Voor deze aangifte heeft u juist wel de WOZ-waarde nodig die u vorig jaar (2012) is toegezonden. De Rijksbelastingdienst heeft van alle eigenaren die waarde al ontvangen. In de aangifte die u download op www.belastingdienst.nl is de waarde dan ook al opgenomen. U hoeft deze alleen nog maar te controleren.

Heeft u toch de 'oude' WOZ-waarde nog nodig? Kijk of u nog belastingpapieren heeft uit de betreffende jaren. Hierin staat vaak ook de WOZ-waarde vermeld. U kunt ook kijken of u nog een aanslagbiljet OZB of van het Waterschap heeft uit die periode. De OZB-waarde en/of de Waarde Gebouwd van woningen zijn (vrijwel altijd) gelijk aan de WOZ-waarde die u zoekt.